ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИТА:

1- Гостът трябва да ни изпрати трите си имена, както и имената и броя на хората, които ще го придружават по време на неговия  престой. 
2 - Единствено хората, заявени при съответната резервация имат правото да ползват апартамента.
(Проверяват се имената с паспорта, или лична карта.)
3 - Пребиваване на трети лица в апартамента става само чрез писмено съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
4 - В случай, че бъдат установени нарушения на някои от изброените правила, Наемодателят си запазва правото да задължи госта да напусне апартамента без право на компенсация.
5 - Партита не са позволени. Моля имайте предвид, че в случаите, когато се чува силна музика и съседите и/или полицията бъдат алармирани, ще бъдем принудени да Ви помолим незабавно да напуснете апартамента без право на никаква компенсация, независимо от периода, за който сте запазили апартамента.
6 - Мебелите и вещите в имота не се разместват и изнасят без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ.  
7 - Присъствието на домашни любимци в сградата е забранено. 
8 - Забранено е апартамента да се използва за незаконни цели.